Ispostava ureda državne uprave u Novoj Gradišci

Ispostava ureda državne uprave u Novoj Gradišci

Ured državne uprave u BPž : Ispostava ureda državne uprave  u Novoj  Gradišci : Ispostava ureda državne  uprave u Novoj Gradišci

Za obavljanje poslove iz djelokruga ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnovana je:

Ispostava u Novoj Gradišci za područje grada Nova Gradiška te općine Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje.

Ispostava ureda državne uprave u Novoj Gradišci obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, poslove opće uprave, opće, administrativne te pomoćno-tehničke poslove i poslove vezane uz pravo na korištenje besplatne pravne pomoći.

Za obavljanje poslova ustrojeni su:

  1. Odsjek za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
  2. Odsjek za društvene djelatnosti
  3. Odsjek za opću upravu

Za obavljanje općih, administrativnih, računovodstvenih i pomoćno-tehničkih poslova raspoređeni su neposredni izvršitelji.

Kontakti

     VODITELJ ISPOSTAVE

Ivan Serenčeš, dipl.iur.

Sjedište: Nova Gradiška,
Trg kralja Tomislava 1
Tel: 035/217-301
Fax: 035/362-682
ivan.serences@udubpz.hr     Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Tel: 035/217-327

     Voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti

Lidija Štaudt-Likso, dipl.ing.soc.rad.
Tel: 035/217-304
 lidija.staudt-likso@udubpz.hr

     Voditelj Odsjeka za opću upravu

Stjepan Došlić, dipl.iur.
Tel: 035/217-305
stjepan.doslic@udubpz.hr