Naslovnica

O nama

Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

Ured državne uprave u BPž : Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

Opći podaci

Ured državne uprave je tijelo državne uprave koje je osnovano u jedinici područne (regionalne) samouprave za obavljanje upravnih i drugih ...

Služba za zajedničke poslove

Služba za zajedničke poslove

Ured državne uprave u BPž : Služba za zajedničke poslove
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela ...

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Ured državne uprave u BPž : Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poljoprivredu,...

Služba za društvene djelatnosti

Služba za društvene djelatnosti

Ured državne uprave u BPž : Služba za društvene djelatnosti
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prosvjetu, kulturu, informiranje, šport, tehničku kulturu, brigu o djeci i tjelesnu kulturu, radne odnose ...

Služba za opću upravu

Služba za opću upravu

Ured državne uprave u BPž : Služba za opću upravu
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave ...

Ispostava ureda državne uprave u Novoj Gradišci

Ispostava ureda državne uprave u Novoj Gradišci

Ispostava ureda državne uprave u Novoj Gradišci obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti ...